Matematicadeierisideazi2010's Blog

Blog-ul Sesiunii internationale de comunicari stiintifice cu tema "Modele matematice in stiinta, tehnica si arta"

    Advertisements
  • Categories

  • Archives

Lista lucrărilor înscrise la Sesiune

SECŢIUNEA PROFESORILucrări ce vor fi prezentate în cadrul lucrărilor Sesiunii,

sâmbătă 27 martie 2010


1. “Bacalaureatul la matematică,de la examenul de maturitate până astăzi.”

Profesor  Cristina IANCU, Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, sector 2, Bucureşti;

Profesor Emilia IANCU, Colegiul National “Matei Basarab”, sector 3, Bucureşti

2. “Conditii de optimalitate de ordinul – II in optimizarea matematică”

Profesor Toni – Cătălin MIHALCEA, Şcoala Superioară Comercială “Nicolae  Kretzulescu”, sector 3, Bucureşti

3. “Incursiune in istoria numărului «e».”

Profesor Diana MIHALCEA, Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “Gheorghe  Airinei”,sector 3, Bucureşti

4. “Geometria fractală în arhitectură: o nouă ştiinţă, un nou viitor ?”

Profesor Luminita Dominica MOISE, Liceul Teoretic “Ion Neculce”, Sector 1, Bucureşti.

5. “Thales şi Matematica de azi.”

Profesor Luminita CRISTESCU, Şcoala cu clasele I – VIII, Nr.130 “Luceafarul”, Sector 5, Bucureşti

6. “Matematica în ciclul primar”

Învăţătoare Violeta Blaga, Şcoala cu clasele I – VIII, Timişeşti, Localitatea Timişeşti, Judeţul Neamţ;

Profesor Mariana CHIRILĂ, Şcoala cu clasele I – VIII, Timişeşti, Localitatea Timişeşti, Judeţul Neamţ.

7. „Singoniile cristalelor – modele geometrice ale structurii solidelor.”

Profesor Luminiţa DINESCU, Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, Bucureşti;

Profesor Maria DINICĂ, Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, sector 3, Bucureşti.

8. “Modele geometrice în arhitectura gotică.”

Profesor Ane Marie ZACHIU, Liceul bilingv “Decebal”, sector 3 , Bucureşti.

9. “Mişcarea Rectilinie Uniformă – interpretarea matematică a legii de mişcare”

Profesor Daniela Catrinel NEGURĂ, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, sector 4, Bucureşti

10.Simetria matematică în artele vizuale

Profesor Veronica Luminiţa ROTARU, Colegiul Economic “Viilor”, sector 5, Bucureşti

11. „Funcţia de gradul al II-lea – Aplicaţii ale acesteia în studiul mişcării rectilinii uniform variate a puctului material.”

Profesor Felicia HUIDEŞ, Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, sector 3, Bucureşti

12. “Confruntarea   dintre   realitate   şi   matematica    pură. Întâlnirea  universului matematic cu  realitatea  cosmică.”

Profesor Alexandrina  Lucia PÂRVUCICĂ, Colegiul Tehnic  “Petru Maior”, sector 6, Bucureşti;

Profesor Ioan Cristian PÂRVUCICĂ, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, sector 6, Bucureşti.

13. “Mediul grafic de programare utilizat în predarea matematicii.”

Profesor Daniela ŢILICĂ, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, sector 6, Bucureşti.

14. “Numărul de aur.”

Profesor Ofelia MÎNDRULEANU,  Şcoala Nr. 311, sector 6, Bucureşti ;

Profesor Ioan Liviu MÎNDRULEANU, Colegiul Tehnic Material Rulant pentru Transporturi Feroviare, sector 1, Bucureşti.

15. “Transformata Fourier discretă.”

Profesor Marilena PURCARU, Colegiul National “Elena Cuza”, sector 6, Bucureşti;

Profesor Maria Georgiana RAVICI TATARANU, Colegiul National “Elena Cuza”, sector 6, Bucureşti.

16. “Matrice – lecţie interactivă matematică-informatică.”

Profesor Georgiana  Ligia BERBECE, Liceul Teoretic “Nichita Stanescu”, sector 3, Bucureşti.

17. “Cinci corpuri nobile”

Profesor Florina CARABET, Liceul Teoretic “Ion  Neculce”, sector 1, Bucureşti.

18. “Fractalii”

Profesor Florina CARABET, Liceul Teoretic “Ion  Neculce”, sector 1, Bucureşti.

19. “Vectorii – intrumente de aplicare a matematicii in practica.”

Profesor Daniela Maria CHIRITA, Colegiul tehnic de Posta si Telecomunicatii  “Gheorghe Airinei”, Bucureşti’

Profesor Alina – Ioana  PREDA, Colegiul Naţional , ”Cantemir-Vodă”, sector 2, Bucureşti.

20. “Grupuri  finite”

Profesor Marius Florinel IONESCU, Liceul  Teoretic “Ion Neculce “, sector 3, Bucureşti.

21. “Tipuri  speciale  de  ecuaţii  diofantice”

Profesor Marius Florinel IONESCU, Liceul  Teoretic “Ion Neculce “, sector 3, Bucureşti.

22. „Matematica în arhitectura de ieri şi de azi: formă, spaţiu, ordine.”

Profesor Violeta NĂSTĂSOIU, Grup Şcolar “Doamna Stanca”, sector 6, Bucureşti;

Profesor Maria OCNĂRESCU, Grup Şcolar “Doamna Stanca”, sector 6, Bucureşti.

23. “Noţiuni de matematică aplicate în fizică.”

Profesor Carmen CRISTEA, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 183, sector 1, Bucureşti.

24. “Elemente de programare liniară şi aplicaţii.”

Profesor Jenica MITRIN, Colegiul Tehnic de industrie alimentara “Dumitru Moţoc”, sector 5, Bucureşti.

25. “Inegalităţi folosite în ciclul gimnazial.”

Profesor Florian COMĂNESCU, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 183, sector 1, Bucureşti.

26. “Jocul didactic in orele de matematica.”

Profesor Nicoleta Agenna IONESCU, Liceul de Muzica “Dinu Lipatti”, sector 4, Bucureşti.

27. “Modelare matematică în sociologie.”

Profesor Corina Maria BĂCIUCU, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 24, sector 2, Bucureşti.

28. “Observatii metodologice asupra predarii notiunii de functii continue.”

Profesor Mihaela Maria NICULA, Liceul teoretic “Constantin Brâncoveanu”, sector 1, Bucureşti.

29. “Inegalităţile lui Cebîşev – controverse istorice.”

Profesor drd. Marcela MIHAI, Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, sector 6 , Bucureşti.

30. “Studiul funcţiilor 3D în mathcad”

Profesor Adrian FLOREA, Şcoala Nr. 98 ,,Avram Iancu”, sector 4, Bucureşti.

31. „Structura matematica a modelului gazului ideal.”

Profesor Adriana-Costelia CUCU, Colegiul Tehnic “Traian”, sector 2, Bucureşti.

32. „Matematică vs. Informatică”

Profesor Florina GOGOAŞE, Palatul Copiilor Giurgiu, judeţul Giurgiu;

Profesor Iuliana-Mariana STOICA, Liceul Teoretic ”Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti.

33. “Optimizarea proceselor economice- ştiinţă şi politică.”

Profesor Viorel ZLATE, Liceul Teoretic “Al. Vlahuţă”, sector 1, Bucureşti.

34. “Instrumente ale evaluarii asistate de calculator: Experior for Schools.”

Profesor Camelia BUTNARU, Grup Şcolar Industrial “Unirea”, sector 3, Bucureşti;

ProfesorGabriela CHIRCA, Colegiul Tehnic “ Traian”, sector 2, Bucureşti.

35. “Modelarea în fizică- modele atomice.”

Profesor Raluca ANDREI, Liceul Teoretic “Dante Alighieri”, sector 3, Bucureşti;

Profesor Gabriela BADEA, Colegiul National “I.L.Caragiale”, sector 1, Bucureşti.

36. “Aspecte metodice în predarea noţiunii de inel cu divizori ai lui zero.”

Profesor Elena POPESCU, Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă”, sector 1, Bucureşti.

37. “C.D.Ş. – Aplicaţii ale Matematicii în alte domenii.”

Profesor Lidia ANGELESCU, Colegiul Tehnic “ Traian”, sector 2, Bucureşti;

Profesor Elena POPESCU, Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă”, sector 1, Bucureşti.

38. “Dan  Barbilian  matematician şi  poet.”

Profesor Alina ADAM, Colegiul Tehnic “Traian”, sector 2, Bucureşti.

39. “Calcule matematice şi economice privind înzestrarea militară a României în perioada intrării în cel de-al doilea război mondial.”

Profesor drd. Ionuţ-Robert RĂDULESCU, Colegiul Tehnic “Traian”, sector 2, Bucureşti.

40. “Contribuţii la studiul cineto-elasto-dinamicii roboţilor cu ajutorul grupurilor Lie.”

Profesor Rodica PĂUN, Colegiul Tehnic “Traian”, sector 2, Bucureşti.

Inginer doctor Cornelia PĂUN, Colegiul Tehnic “Traian”, sector 2, Bucureşti.

41. „Învăţarea bazată pe probleme în demersul didactic matematic.”

Profesor Maria POPESCU, Şcoala Centrală, sector 2, Bucureşti.

42. “Introducere în geometrie discretă.”

Profesor Paula – Mirela ONEA, Colegiul Tehnic “Traian”, sector 2, Bucureşti.

43. “Secţiunea de aur”

Profesor Ileana Carmen MATEESCU, Colegiul Naţional Bilingv “George Coşbuc”, sector 2, Bucureşti.

44. “Modele geometrice în biologie.”

Profesor dr. Adela SÎRBU, Liceul teoretic “Tudor Vladimirescu”, sector 6, Bucureşti;

Elev Călinescu Raoul, Liceul teoretic “Tudor Vladimirescu”, sector 6, Bucureşti.

45. „Matematica şi alte domenii ale cunoaşterii.”

Profesor Iuliana Vasilica DUMITRESCU, Colegiul National “I. L. Caragiale”, sector 1, Bucuresti;

Profesor Andrei FLOREA, Colegiul National “I. L. Caragiale”, sector 1, Bucuresti.

46. “Asemănări şi deosebiri între Sistemul Educaţional American si cel Românesc.”

Profesor Ioana Irinel CHIRAN, Colegiul Naţional “Iulia Haşdeu”, sector 2, Bucureşti.

47. “Matematica şi poezia în concursurile şcolare.”

Profesor Gabriel VRÎNCEANU, Şcoala Centrală, sector 2, Bucureşti.

48. “Construcţii geometrice ale secţiunii de aur.”

Profesor Lidia ANGELESCU, Colegiul Tehnic “Traian”, sector 2, Bucureşti.

49. “Strategii didactice centrate pe invatare”

Profesor Gabriela POSTESCU, Şcoala nr. 190 “Marcela Peneş”, sector 4, Bucureşti;

Profesor Diana Gabriela NICULESCU, Şcoala nr. 97, sector 4, Bucureşti.

50. „Genetica inteligenţei”

Profesor Brînduşa MUNTEANU, Colegiul Tehnic “Traian”, sector 2, Bucureşti.

51. We think ,therefore we learn

Profesor Paula OANCEA, Colegiul Tehnic “Traian”, sector 2, Bucureşti;

Profesor Ane- Marie CORRALES, Colegiul Tehnic “Traian”, sector 2, Bucureşti.

52. ” Experior- În spatele scenei “

Profesor Radu UNGUREANU, Arnia Software, Bucureşti.

53. ”Grigore Moisil – un matematician peste ani!”

Profesor Elena CHIREA, Liceul teoretic ”Nicolae Bălcescu”, Localitatea Medgidia, judeţul Constanţa.
Lucrări înscrise la Sesiunea Internaţională

de comunicări ştiinţifice

“Matematica de Ieri si de Azi”1. “Noi perspective în procesul de evaluare şcolară”

Profesor Dumitra MATEI-DRAGOMIR, Şcoala gimnazială nr. 11 ,,Iorgu Iordan” localitatea, Tecuci, judeţul Galaţi

2. „Conceptul de joc didactic”

Institutor Florina Claudia GONE, Liceul Teoretic Bechet, judeţul Dolj.

3.“Testarea elevilor on- line folosind tehnologiile PHP si MySQL”

Prof. Daniela NICA, Şcoala cu clasele I- VIII nr. 13, localitatea Timişoara, judeţ Timiş.

4. „Prezentarea programei de Analiză Matematică în sistemul de învăţământ francez”

Dna. MIHAILA Irina, Mutuelle Générale de l’éducation nationale ( MGEN ), Plaisir – FRANTA

5. “Jocul didactic la ora de matematica.Metode de lucru utilizate in predarea notiunilor matematice la copii cu C.E.S.; Aplicatii.”

Profesor Viorica Cornelia BRONT, Grup Şcolar “Ioan Bococi”, localitatea Oradea, judeţul Bihor.

6. “Importanţa matematicii la preşcolari.”

Educatoare Marcela CIUREL, Grădiniţa Nr.2,  localitatea Călăraşi, judeţul Dolj.

7. “Asupra unor ecuatii diofantiene de tip exponential”

Profesor Adriana BÎNZAR, Colegiul Tehnic “Ion Mincu”, localitatea Timişoara, judeţul Timiş.

8. “Modele matematice în muzică”.

Profesor Luminiţa Gabriela MATEI, Scoala  Nr.3, localitatea Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

9. “Metode şi tehnici de lucru folosite în predarea – învaţarea elementelor de geometrie la clasele I- IV.”

Institutor Diana Simona GAIER, Şcoala cu clasele I – VIII “Ax. Sever”, localitatea Aiud, judeţul Alba.

10. “Jocul didactic matematic-deziderat al matematicii de azi”

Institutor Monica- Elena GHIŢǍ, Şcoala  cu  clasele I-VIII  Moţǎţei nr. 1,localitatea Moţǎţei, judeţul Dolj

11.Strategii didactice inovatoare particularizate pentru dezvoltarea aptitudinilor matematice în şcoala primară”

Institutor Ovidiu – Constantin MUNTEANU, Şcoala cu clasele I-VIII Moţăţei nr. 1, localitatea Moţăţei, judeţul Dolj

12. “ Teaching Math with Geogebra”

Teacher Andreja LESKOVAR,  School srednja ekonomska Šola Celje, Vodnikova 10, 3000 Celje, SLOVENIJA

13.  “Teaching math with CABRI”

Teacher Iztok LESKOVAR,  Srednja Šola za gostinstvo in turizem Celje, Kosovelova 2, 3000 Celje, SLOVENIJA

14. „Grupuri finite de ordin mai mic sau egal cu 12”

Profesor Cecilia Violeta RĂDUINEA, Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, sector 2, Bucureşti

15. “Recurenţe  definite  de  anumite clase  de  funcţii.”

Profesor Marioara –Liliana TANASĂ, Şcoala cu  clasele  I-VIII   Numarul 12, localitatea Timişoara, judeţul Timiş

16. ,,Efectul  butterfly  intre matematica si fizica”

Profesor Marin ZAMFIR, Şcoala Nr.157,,Ion Dumitriu”,sector 6, Bucureşti;

Profesor Gheorghe ZAMFIR, Liceul ortodox ,,Sf. Antim Ivireanu”, sector 6,  Bucureşti.

17. ,, Modele matematice in evolutia conceptului de entropie”

Profesor Marin ZAMFIR, Şcoala Nr.157,,Ion Dumitriu”, Bucureşti;

Profesor Gheorghe ZAMFIR, Liceul ortodox ,,Sf.Antim Ivireanu”, sector 6,  Bucureşti.

18. “Învăţarea prin coooperare la matematică”

Profesor Mihaela CARUTASU, Şcoala Păltiniş, localitatea Gura –Teghii, judeţul Buzău

19. “Modelarea haosului prin geometria fractală.”

Profesor Violeta MIHAILA, Şcoala “Ciprian   Porumbescu”, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa;

Profesor Angela CHIRITA, Şcoala “Ciprian Porumbescu”, Localitatea Constanţa, judeţul Constanţa.

20. “Relaţii între principalele clase de funcţii reale.”

Profesor Delia -Valentina BULGĂR, Liceul Teoretic ”Traian Vuia”,  localitatea Făget, judeţul Timiş;

Profesor Mihaiela – Mirela ANTĂNAS, Liceul Teoretic ”Traian Vuia”,  localitatea Făget, judeţul Timiş.

21. Consideraţii metodice asupra funcţiilor parte întreagă şi parte fracţionară.”

Profesor Carmen Diana Maria ABRUDAN, Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta”, localitatea Arad, judeţul Arad;

Profesor Alexa POPA, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia mediului, localitatea Arad, judeţul Arad.

22.“ Despre un minim geometric.”

Profesor Sorin DUMITRICĂ, Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta”, localitatea Arad, judeţul Arad

23.Integrale improprii”

Profesor Emilia FRUJINĂ, Liceul Teoretic “Nichita Stănescu”, sector 3, Bucureşti

Profesor Ion FRUJINĂ Liceul Teoretic “Nichita Stănescu”, sector 3, Bucureşti

24.Ecuaţii în practică.”

Profesor Viorica ŢANŢAGOI, Şcoala cu clasele I- VIII Nr. 126, sector 5, Bucureşti.

25. „Aplicaţii ale metodelor de aproximare numerică în geometrie”

Profesor Elena MORARIU, Colegiul Tehnic de Transporturi, localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ

26. ”Învăţarea mediată , activă şi interactivă”

Profesor Florica DAVIDESCU, Grupul  Şcolar Agricol Scorniceşti, localitatea Scorniceşti, judeţul Olt;

Profesor Valentin RĂDULESCU,   Grupul  Şcolar Agricol Scorniceşti, localitatea Scorniceşti, judetul Olt.

27. „Variante de demonstrare a teoremei lui Pitagora folosind calculul ariei.”

Profesor Adriana MARIS, Colegiul Naţional “Coriolan Brediceanu” Lugoj, judeţul Timiş;

Profesor Florin MARIS, Colegiul Naţional “Coriolan Brediceanu” Lugoj, judeţul Timiş.

28. “Modele matematice în ştiinţă şi tehnică.”

Profesor Irina PETREANU, Colegiul Naţional “Unirea”, localitatea Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

29. “Asupra unor ecuatii.”

Profesor Vasile PATERAU, Liceul Teoretic “Ion Neculce”, sector 1, Bucureşti

30. “Metoda ciorchinelui in predarea matematicei.”

Profesor Cornelia ANGHEL, Colegiul Tehnic, localitatea Timişoara, judeţul Timiş

Profesor Mihaela COSTEA, Colegiul Tehnic, localitatea Timişoara, judeţul Timiş

31. “Apariţia numerelor.”

Profesor Romeo SURDU, Şcoala de Arte şi Meserii Pogana, localitatea Pogana, judeţul Vaslui.

32. “Câteva inegalităţi între liniile importante în triunghi.”

Profesor Daniela TIREA, Şcoala Generală Nr. 6 Petrila, localitatea Petrila, judeţul Hunedoara

33. “Folosirea metodei 6 sigma pentru optimizarea procesului de invatare la clasele cu specializarea matematica-informatica”

Profesor Roxana KIFOR, Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, sector 6, Bucureşti;

Profesor Daniela PAŞCA, Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, sector 6, Bucureşti;

34. „Abordarea integrată in învaţarea Ştiinţelor   Naturii.”

Institutor Adrian  Valentin ADAM, Scoala cu clasele I-VIII, localitatea Ciupercenii Noi, judeţul Dolj

35. “Modele şi metode matematice “

Profesor Monica MUREŞAN, Şcoala “Nicolae Titulescu”, localitatea Cluj Napoca, judeţul Cluj

36. “Tezele cu subiect unic- o modalitate eficientă de evaluare.”

Profesor Diana GREGORETTI, Şcoala Gimnaziala nr. 11 “Mihail Sadoveanu” Galaţi, judeţul Galaţi;

Profesor Aurica NICOARĂ, Şcoala Gimnaziala nr. 11 “Mihail Sadoveanu” Galaţi, judeţul Galaţi.

37. “Suprafeţe  poliedrale şi corpuri poliedrale.”

Profesor Florin SLUJITORU, Şcoala “Ştefan  cel  Mare”, localitatea Focşani, judeţul Vrancea.

38. “ Micii şcolari pe tărâmul dintre geometrie şi artă.“

Institutor Ionela Nicoleta BARBĂRASĂ, Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”, localitatea  Craiova, judeţul  Dolj.

39. “Media si mediana (metode probabilistice) aplicate in pedagogie.”

Profesor Veronica GIURCULET, Şcoala cu clasele I-VIII, “Ion Pop Reteganul”, localitatea Orlat, judeţul Sibiu.

40. “Interdisciplinaritatea reflectată în rezolvarea problemelor de fizică

Profesor Elena HUMĂ, Liceul cu program sportiv, localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

41. ,,Modele matematice in matematici financiare.”

Profesor Adina Florenţa GIUCLEA, Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”,  sector 2, Bucureşti.

42. “Rolul matematicii în dezvoltarea creativităţii la elevi.”

Profesor Rodica DRAGOMIR, Şcoala cu cls.I-VIII, “Ştefan cel Mare”, Focşani, judeţul Vrancea.

43. ”«TELOMIDA» – didactic tool for raising student’s power of three-dimensional imagination.”

Teacher Lidija TOLIČ VIDRGAR, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje Secondary Vocational School of Catering and Tourism Celje, city Celje, SLOVENIA.

44.Математика у ликовну уметност” – “Matematica în cultura plastică”

Profesor Stefan ION , Şcoala Elementară “2 Octombrie”, Nicolinţ, Republica SERBIA.

Директор Јон Стефан , ОСНОВНА  ШКОЛА, ” 2. ОКТОБАР ” НИКОЛИНЦИ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА

45. „Strategii didactice interactive pentru optimizarea performanţei şcolare la Matematică.”

Profesor Doina HARAPU, Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, localitatea Oneşti, judeţul Bacău.

46. “Modelarea vanzarilor prin regresii liniare.”

Inginer doctor Carmen MNOHOGHITNEI, Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă”, sector 1, Bucureşti.

47. “Matematica în culori.”

Profesor Cristian DRAGOMIR, Şcoala cu clasele I-VIII, localitatea Lucieni, judeţul Dâmboviţa.

48. “Numărul de aur – punte de legătură între matematică şi mediul natural sau cel creat de om.”

Profesor Katalin Zsuzsana TURDEAN, Şcoala gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău, judeţul Sălaj.

48. ,,Ion Barbu – poet şi matematician român”

Profesor Elena Paula FIEROIU, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 130 ,,Luceafărul”, sector 1, Bucureşti.

50. “Application des connaissances des Mathématiques dans les classes de Physique.

Profesor Maria VASILESCU- EMINESCU, Şcoala cu clasele I-VIII Nr.178 , sector 1, Bucureşti

51. “Utilizarea matricilor in grafica pe calculator.”

Profesor Alina  Anca IORDACHE, Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, sector 2, Bucureşti.

52. “Matematica în Reţeaua Internet”

Profesor Alina -Gabriela BOCA, Liceul teoretic “Ion Neculce” , sector 1, Bucureşti.

53. “Tipuri  speciale  de  ecuatii  diofantice.”

Profesor Marius Florinel IONESCU, Liceul teoretic “Ion Neculce” , sector 1, Bucureşti.

54. “Aproximarea integralelor definite prin metode numerice.”

Profesor Mara BUD, Grup Şcolar Sanitar, localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş.

55. “Minunile tetraedrului”

Profesor Georgeta BUF, Liceul teoretic “Nichita Stănescu”, sector 3, Bucureşti.

56. “Secţiunea de aur”

Profesor Aurelia FALEVICI, Liceul teoretic “Ion Neculce” , sector 1, Bucureşti;

Profesor Carmen TAFLARU, Liceul teoretic “Ion Neculce” , sector 1, Bucureşti.

57. “Modelarea în matematică cu exemple din matematici avansate”

Profesor Mihaela BALTĂ, Şcoala cu clasele I-VIII “Vlaicu Vodă”, localitatea Brăila, judeţul Brăila.

58. “Introducerea unor funcţii elemntare cu ajutorul  şirurilor recurente.”

Profesor Radu POP, Grup Şcolar Sanitar, localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş.

59. “Abordarea noţiunii de pătrat perfect în gimnaziu.”

Profesor Mariana PĂTRAŞCU, Şcoala Nr. 24 “ Sf. Gheorghe”, localitatea Craiova, judeţul Dolj.

60. “Algoritmul Huffman”

Profesor Doina Luminiţa DRUŢĂ, Liceul Teoretic “Dante Alighieri”, sector 3 , Bucureşti;

Profesor Luminiţa CIOCARU, Liceul Teoretic “Dante Alighieri”, sector 3 , Bucureşti.

61. “Funcţii integrabile Riemann”

Profesor Luciana OPREA, Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 4, localitatea Feteşti, judeţul  Ialomiţa.

62. “Simetria şi legile naturii”

Profesor Cristina Maria MILITARU, Colegiul Naţional “Spiru Haret”,sector 2, Bucureşti.

63. “Metode de demonstrare a coliniarităţii în plan.”

Profesor Nicoleta BORCEA, Şcoala cu clasele I-VIII “Achim Popescu”, localitatea Păuşeşti Măglaşi, judeţul Vâlcea;

Profesor Daniela BARBU, G.S.E.A.S. Călimăneşti, judeţul Vâlcea.

64. „Predarea-învăţarea noţiunilor de geometrie”

Profesor Iuliana TRAŞCĂ, Şcoala cu clasele I-VIII,”Gh. Popescu”, Mărgineni-Slobozia, judeţu Olt.

65. “Metoda Divide et Impera folosita pentru aproximarea solutiilor unor ecuatii.”

Profesor Dan NICOLAE RĂDULESCU, Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, sector 4, Bucureşti.

66. “Sotarea unui şir de numere prin selecţie arborescentă.”

Profesor Magdalena RĂDULESCU, Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, sector  4, Bucureşti.

67. „Creativitatea în învăţarea matematicii – libertatea pentru argumentare.”

Profesor Elena GHICA, Şcoala cu clasele I-VIII Birda, localitatea Timişoara, judeţul Timiş.

68. “Calcul probabilistic în matematica şcolară.”

Profesor Liliana ANTONESCU, Şcoala “Liviu Rebreanu”, localitatea  Mioveni, judeţul Argeş.

69. ,,Predarea matematicii în ciclul primar prin metode ale gândirii critice”

Institutor I Luminiţa-Maria CUCEU, Şcoala Generală ,,Tiberiu Morariu”, localitatea  Salva, judeţul Bistriţa – Năsăud;

Institutor I Ana – Floarea SIMIONESE, Şcoala Generală ,,Tiberiu Morariu”, localitatea  Salva, judeţul Bistriţa – Năsăud.

70. “Asupra teoremei de minim şi maxim.”

Profesor Carmen -Nicoleta MINCĂ, Liceul Teoretic “Ion Neculce”, sector 1, Bucureşti.

71. ”Modelarea matematică cu exemple de modele matematice”

Profesor Iuliana  Manuela ŢARĂLUNGĂ, Şcoala cu cls. I-VIII “I. L. Caragiale”, localitatea Brăila, judeţul Brăila.

72. “Etape fundamentale in evolutia geometriei.”

Profesor Cornelia SOFRONIE, Şcoala Nr 1, localitatea Stefăneşti, judeţul Argeş.

73. “Limite remarcabile. Seria armonică. Constanta lui Euler.”

Profesor Monica Gabriela STAN, Colegiul Naţional “Sfântul Sava”, sector 1 , Bucureşti.

74. “Modele matematice in teoria jocurilor.”

Profesor Cristina SICHIM, Colegiul Naţional “Ferdinand I”, localitatea Bacău, judeţul Bacău.

75. „ Afinitatea de structură a artei cu matematica.”

Profesor Clarisa CAVACHI, Liceul bilingv “George Coşbuc”, sector  2, Bucureşti;

Profesor Monica PETRESCU, Şcoala Nr. 11 “I.H.Rădulescu”, sector 1 , Bucureşti.

76. “Grupuri  finite”

Profesor Marius Florinel IONESCU, Liceul teoretic “Ion Neculce” , sector 1, Bucureşti.

77. ”Relaţiile lui Viète între real şi virtual.”

Profesor Gabriela GRECU, Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi.

78. “Optimizarea climatului educaţional şi strategii de prevenire a situaţiilor de criză educaţională.”

Profesor Maria-Melania MICUŢ, Grup Şcolar “Doamna Stanca”, sector 6,Bucureşti;

Dr. Emilia-Dana SELEŢCHI, Grup Şcolar “Doamna Stanca”, sector 6,Bucureşti.

79. “Două atitudini faţă de matematică – de la verificare la descoperire.”

Profesor Maria-Melania MICUŢ, Grup Şcolar “Doamna Stanca”, sector 6,Bucureşti.

80. „Modalităţi  alternative  de  evaluare.”

Profesor Crina-Valentina ŢURCAŞ, Grup Şcolar “Doamna Stanca”, sector 6, Bucureşti;

Profesor Carmen CREŢU, Grup Şcolar “Doamna Stanca”, sector 6, Bucureşti.

81. „Aplicarea cunostinţelor de Matematică la orele de Fizică.”

Profesor Laura SĂVEANU, Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 178, Bucureşti.

82. “Elemente de proiectare în construcţii – modele matematice.”

Inginer Radu Neculai MURARIU, Colegiul Tehnic  ”Ion Mincu”, localitatea   Focşani, judeţul Vrancea

83. Matematica în proiectarea de arhitectură.”

Profesor Maria ARITON, Şcoala ”Ştefan cel Mare” Focşani, judeţul Vrancea

84. „Matematica – opţional”

Profesor Simona Gabriela ZAU, Liceul cu  Program Sportiv ,,Bihorul”, localitatea Oradea, judeţul Bihor

85. „Matematică şi arhitectură – interferenţe.”

Institutor Viorica COVACIU, Şcoala “Dimitrie Cantemir”, localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş.

86. „Rezolvarea  problemelor  prin  metoda ”ştiu/ vreau să ştiu / am învăţat”

Învăţătoare Stela COROBEA, Şcoala Generală  ”Avram  Stanca”,  localitatea  Petroşani, judeţul Hunedoara.

87. ,,Mărimi medii în matematică”

Profesor Luminiţa DRAGOMIR, Colegiul Naţional ,,Costache Negri”, localitatea Galaţi, Judeţ Galaţi.

88. “Practic şi eficient în analiza matematică”

Profesor Ileana  Mihaela BITEA, Colegiul Naţional “Constantin Diaconovici Loga”, localitatea Timişoara, judeţul Timiş.

89. “Aspecte metodice ale predării vectorilor”

Profesor Ilie BĂLĂŞAN, Colegiul Naţional “Nicu Gane”, localitatea

Fălticeni, judeţul Suceava.

90. “Dezvoltarea creativitatii la elevi prin folosirea informaticii in algebra.”

Profesor Livia MOCANU, Colegiul Tehnic “Ion Mincu”, localitatea Timişoara, judeţul Timiş.

91. “Statistica matematica si probabilitati de ieri pana azi.”

Profesor Paula NICA, Colegiul Tehnic “ Gh. Asachi”, sector 6, Bucureşti.

92. „Metode interactive de predare”

Profesor Doina Mariana DINCA, Colegiul National „Octav Onicescu”, sector 4, Bucureşti.

93. „Polinoame si ecuatii algebrice.”

Profesor Aurelia PALICI, Colegiul National „Octav Onicescu”, sector 4, Bucureşti;

Profesor Cristina Eugenia ILIESCU, Colegiul National „Octav Onicescu”, sector 4, Bucureşti.

94. “Matematica reprezentată în artă.”

Profesor Mihaela VIDICAN, Şcoala Generala Şintereag-Structura Blăjenii de Jos, localitatea  Bistriţa, judeţul Bistriţa – Năsăud.

95. “Latici şi semilatici”

Profesor Georgeta Antonia Rodica CRĂCIUNESCU, Colegiul Naţional “Elena Cuza”, sector 6, Bucureşti.

96. “Deducţia bazată pe grafuri stratifiate, etichetate şi aplicaţii ale ei.”

Profesor Elena DRĂGAN, Liceul de Informatică “Tudor Vianu”, sector 1, Bucureşti.

97. “Regresia liniară multiplă”.

Profesor Marius Emilian MÎRZACU, Colegiul Naţional “Elena Cuza”, sector 6, Bucureşti.

98. “Modele matematice in studiul legaturilor chimice.”

Profesor Cecilia GHIURCĂ, Colegiul Tehnic “Traian“, sector 2, Bucureşti;

Profesor Mona-Lisa TIUGAN, Colegiul Tehnic “Traian“, sector 2, Bucureşti.

99. “Modelul  matematic in  rezolvarea problemelor  de chimie.”

Profesor Elena – Lavinia CONSTANTINIDE, Colegiul Tehnic “Traian“, sector 2, Bucureşti

100.Inegalităţi clasice”

Profesor Mărioara BRESCAN, Colegiul Naţional “Grigore Moisil”, localitatea Oneşti, judeţul Bacău.

101. „Model – view – controller (MVC)”

Profesor Liliana FARCAŞIU, Şcoala  Generală clasele I-VIII, localitatea Sîntămăria Orlea, judeţul Hunedoara.

102. “Sisteme şi baze de numeraţie.”

Profesor Marian RADU – MIC, Grupul Şcolar de Transporturi Auto – Craiova, judeţul Dolj.

103. “Compactitate. Rolul compactităţii in analiza matematica.”

Profesor Maria – Daniela STOICA, Colegiul Economic “Viilor”, sector 5, Bucureşti.

104. “Metode moderne de evaluare.”

Profesor Laura Georgiana MOCANU, Şcoala cu clasele I – VIII Leţcani, localitatea Iaşi,  judeţul Iaşi.

105. ”Jocul didactic – matematic, modalitate de activizare a elevilor”

Învăţătoare Daniela NECHITA, Şcoala cu clasele I-VIII, localitatea Drăguşeni,  judeţul  Botoşani.

106. “Matematica şi schema logică”

Profesor Constantina SACHTER, Liceul teoretic “Tudor Vladimirescu”, sector 6, Bucureşti.

107. “Cel mai mare divizor comun”

Profesor Mihaela Bădescu, Liceo Scientifico Statale “Orazio Grassi”, Savona, ITALIA.

108. „Vor dispare oare românii din voivodina în anul 2050?”

Profesor inginer  diplomat Traian Trifu CĂTA, Şcoala Elementară “2 Octombrie”, Nicolinţ, Republica SERBIA.

109.“Rezolvarea problemelor – baze metodologice”

Profesor Chiraţa CARAGOP, Şcoala “Nicolae Tonitza”,localitatea Constanţa, judeţul Constanţa

Profesor Maria PANAIT, Şcoala “Nicolae Tonitza”, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa

110 . Calcule în chimie”

Profesor Maria MURGU, Şcoala Elementară “2 Octombrie”, Nicolinţ, Republica SERBIA.


SECŢIUNEA  ELEVILucrări ce vor fi prezentate în cadrul lucrărilor Sesiunii,

sâmbătă 27 martie 2010


CLASELE VI – VIII1. „Aplicaţii ale mediei aritmetice ponderate”

Elevi:  SOCEA Vlad, cls a VI-a, DRUGA Flavius, cls a VI-a;

Profesor coordonator:   Luminiţa CRISTESCU

Şcoala cu clasele I – VIII Nr.130 „Luceafărul”, sector 5, Bucureşti

2. „Perpendicularitate în spaţiu”

Elevi:  CĂLIN Răzvan Andrei, cls a VI-a; STAN Albert Valentin, cls a VI-a; GANEA Adriana, cls a VI-a

Profesor coordonator:   Viorica ŢANŢAGOI

Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 126, sector 5, Bucureşti

3. „Divizibilitatea numerelor naturale”

Elevi:  Ciorbă Alis Maria, cls. a VI-a; Gunţă Alexandra, cls. a VI-a; Militaru Ştefania, cls. a VI-a

Profesor coordonator:   Viorica ŢANŢAGOI

Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 126, sector 5, Bucureşti

4. „Analogii între geometria triunghiului şi geometria tetraedrului”

Elevi:  Danciu Andreea, cls. a VIII-a; Preda Elena, cls. a VIII-a; Ciobanu April, cls. a VIII-a

Profesor coordonator:   Marilena NEGRESCU

Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 126, sector 5, Bucureşti

5. „Inegalităţi în tetraedru”

Elevi:  Braşoveanu Ruxandra, cls. a VIII-a; Pătraşcu Iulia, cls. a VIII-a; Rühn Andreea, cls. a VIII-a

Profesor coordonator:   Marilena NEGRESCU

Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 126, sector 5, Bucureşti

6. „Relaţia / Teorema lui van Aubel”

Elevi:  Tudor Daria-Ioana, cls. a VII-a

Profesor coordonator:   Nicoleta-Agenna IONESCU

Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”, sector 4, Bucureşti

7. „Asupra unor proprietăţi ale tetraedrului”

Elevi:  Stoian Mihaela, clasa a VIII-a; Zirra Ileana, clasa a VIII-a

Profesor coordonator:   Viorel ZLATE

Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă”, sector 1, Bucureşti

8. „O variaţie a şirului de numere Fibonacci”

Elevi:  Ghinea Diana-Elena, cls. a VII-a, Şcoala Generală Nr.3 „Nicolae Titulescu”, sector 1, Bucureşti

Profesor coordonator:   prof. Carmen-Nicoleta MINCĂ, Liceul Teoretic „Ion Neculce”, sector 1, Bucureşti

9. „Matematica în viaţa cotidiană”

Elevi:  Teodorescu Elena, cls. a VII-a; Ene Claudia, cls. a VII-a

Profesor coordonator:   Rodica MANOLESCU

Liceul teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

10. „Aplicaţii ale asemănării în diverse domenii de activitate”

Elevi:  Achiriloaie Andreea, cls. a VII-a; Crişan Alexandru, cls. a VII-a

Profesor coordonator:   Rodica MANOLESCU

Liceul teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

11. „Formula matematică a zâmbetului perfect”

Elevi:  Coşmelegea Alessandra

Profesor coordonator:   Corina Maria Băciucu

Şcoala cu clasele I – VIII, Nr. 24, sector 2, Bucureşti

12. „Aplicaţii ale şirurilor în Informatică”

Elevi:  Iordan Vlad, cls. a VII-a

Profesor coordonator:   Gogoaşe Florina

Palatul Copiilor Giurgiu, judeţul Giurgiu

13. „Rezolvarea problemelor de mişcare cu ajutorul ecuaţiilor”

Elevi: MOLDOVAN Daria, cls. aVII-a; STROESCU Ştefan, cls. aVII-a;

Profesor coordonator: Luminiţa CRISTESCU,

Şcoala cu clasele I – VIII Nr.130 „Luceafărul”, sector 5, Bucureşti

14. „Realitaţi ale lumii noastre exprimate prin procente”

Elevi: MITRAN Gabriela, cls. aVII-a; ILINA Gabriela, cls. aVII-a;

Profesor coordonator: Luminiţa CRISTESCU,

Şcoala cu clasele I – VIII Nr.130 „Luceafărul”, sector 5, BucureştiCLASELE IX –  XII


1. „Ars Matematica”

Elevi:  Mihăiţă Sorina, cls a XI-a

Profesor coordonator:   Ana Gabriela MANDA

Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

2. „Goana după radicali”

Elevi:  Lica Mariana, cls.a X-a; Enăştescu Alexandru, cls.a X-a

Profesor coordonator:   Cecilia Violeta RĂDUINEA

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, sector 2, Bucureşti

3. „Matrici pătratice de ordin 2”

Elevi:  Leluc Mădălina, cls. a XI-a; Târzioriu George, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   Cecilia Violeta RĂDUINEA

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, sector 2, Bucureşti

4. „Teoria erorilor funcţiilor”

Elevi:  Arsene Elena, cls.a X-a; Dobrotă Nicoleta, cls. a X-a

Profesor coordonator:   Maria DINICĂ

Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, sector 3, Bucureşti

5. „Calculul unor sume”

Elevi:  Mihăilescu Nicoleta, cls. a X-a; Ştirbu Anne Marie, cls. a X-a

Profesor coordonator:   Adina Florenţa GIUCLEA

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”,  sector 2, Bucureşti

6. „Operaţii cu mulţimi”

Elevi:  Sandu Ana Maria, cls. a X-a; Ispas Cristian, cls. a X-a

Profesor coordonator:   Adina Florenţa GIUCLEA

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”,  sector 2, Bucureşti

7. „Modelul matematic al sirului lui Fibonacci”

Elevi:  Manda Robert, cls.a XII-a; Danaila Cosmin, cls.a XII-a

Profesor coordonator:   Adina Florenţa GIUCLEA

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”,  sector 2, Bucureşti

8. „Modele matematice in chimie şi reciproc”

Elevi:  Mircioagă Dan-Alexandru, cls. a XI-a; Tudorache Adrian, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   Corina MARIN

Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gh. Airinei”, sector 6, Bucureşti

9. „Aplicaţii ale matematicii în radiotelegrafie”

Elevi:  Dumitru Dragoş-Cristian, cls. a XII-a

Profesor coordonator:   Alina PREDA

Colegiul Naţional ,,Cantemir-Vodă”, sector 2, Bucureşti

10. „O unitate de măsură pentru frumos”

Elevi:  Madan Dan, cls. a XI-a; Ţiclean Andrei, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   Iuliana – Mariana STOICA

Liceul teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

11. „Geometria şi pictura”

Elevi:  Bărbuţoiu Cristian cls. a XI-a; Ţiţirigă Roxana, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   Iuliana – Mariana STOICA

Liceul teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

12. „Matematica şi muzica”

Elevi:  Ariton Luminiţa, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   Iuliana – Mariana STOICA

Liceul teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

13. „Matematica si topografia”

Elevi:  Alexandru Andrei, cls. a XII-a

Profesor coordonator:   Carmen AXON

Liceul teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

14. „Sunetul matematicii”

Elevi:  Rosu Orlando, cls. a XII-a

Profesor coordonator:   Elena CIMPOERU

Liceul teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

15. „Probleme matematice cu conţinut practic”

Elevi:  Dodon Victor, cls. a XII-a

Profesor coordonator:   Elena CIMPOERU

Liceul teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

16. „Rezolvarea sistemelor Gauss folosind limbajul de programare Pascal”

Elevi:  Dodon Victor, cls. a XII-a

Profesor coordonator:   Elena CIMPOERU

Liceul teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

17. „Rezolvarea matematica a cubului RUBIK”

Elevi:  Dodon Victor, cls. a XII-a

Profesor coordonator:   Elena CIMPOERU

Liceul teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

18. „Matematica şi corpul uman – proiect interdisciplinar”

Elevi:  Caliţa Maria-Cristina, clasa a XI-a; Rotaru Alexia-Maria clasa a X-a

Profesor coordonator:   Maria-Melania MICUŢ

Grup Şcolar “Doamna Stanca”, sector 6,Bucureşti

19. „Arhitectura şi echilibrul matematic”

Elevi:  Ichimaş Fabian, clasa a XI-a

Profesor coordonator:   Viorel ZLATE

Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuţă”, sector 1, Bucureşti

20. „Metoda Divide et Impera şi Recursivitatea: «Tunurile din Hanoi»”

Elevi:  Butucel Marian, cls. a XI-a; Murariu Ştefan Cristian, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   Dan Nicolae RĂDULESCU

Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, sector 4, Bucureşti

21. „Metoda Greedy de rezolvare a problemelor”

Elevi:  Curcă Răzvan George, cls. a XI-a; Cazan Zarzalin Ionuţ Cătălin, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   Dan Nicolae RĂDULESCU

Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, sector 4, Bucureşti

22. „Recursivitatea. Şirul lui Fibonacci”

Elevi:  Roşcăneanu George, cls. a XI-a; Rotaru Daniel Cristian, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   Dan Nicolae RĂDULESCU

Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, sector 4, Bucureşti

23. „Algoritmi liniari de căutare a unei valori într-un şir de numere ordonat crescător”

Elevi:  Buculei Theodor, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   prof. Carmen-Nicoleta MINCĂ

Liceul Teoretic „Ion Neculce”, sector 1, Bucureşti

24. „Metoda Gauss-rezolvarea sistemelor de ecuaţii prin metode exacte. Implementare în limbajul C”

Elevi:  Bojică Alexandru, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   prof. Carmen-Nicoleta MINCĂ

Liceul Teoretic „Ion Neculce”, sector 1, Bucureşti

25. „De la cristalografia clasica la quasicristale”

Elevi:  Ion Domnica, cls. a XII-a; Radovici Anda, cls. a XII-a

Profesor coordonator:   prof. dr. Adela SÎRBU

Liceul teoretic „Tudor Vladimirescu”, sector 6, Bucureşti

26. „Grupurile cristalografice plane între ştiinţă şi artă”

Elevi:  Ioniţă Isabela, cls. a XII-a; Himer Dănuţ, cls. a XII-a

Profesor coordonator:   prof. dr. Adela SÎRBU

Liceul teoretic „Tudor Vladimirescu”, sector 6, Bucureşti

27. „Câteva aplicaţii ale limitelor de funcţii”

Elevi:  Anca Melania, cls. a XI-a; Ciulin Maria Cornelia, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   Mihaela Maria NICULA

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, sector 1, Bucureşti

28. „Modelare matematică în diferite domenii”

Elevi:  Militaru Alina, cls. a XI-a; Preda Daniela, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   Iuliana STOICA

Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

29. „Matematica în ştiinţe”

Elevi:  Bodolică Elena, cls. a IX-a

Profesor coordonator:   Carmen AXON

Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

30. „Matematica în arta plastică”

Elevi:  Simion Diana, cls. a IX-a

Profesor coordonator:   Carmen AXON

Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”, sector 6, Bucureşti

31. „Matematica în mitologie, ocultism şi religie”

Elevi:  Ciobanu Mădălin, cls.a XI-a

Profesor coordonator:   prof. drd. Marcela V. MIHAI

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, sector 6, Bucureşti

32. „Mari matematicieni”

Elevi:  Stîngaciu Valentin, cls. a XI-a; Ivan Robert, cls.a XI-a

Profesor coordonator:   prof. drd. Marcela V. MIHAI

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, sector 6, Bucureşti

33. „Matematicieni celebri”

Elevi:  Smădu Gabriel, cls.a XI-a

Profesor coordonator:   prof. drd. Marcela V. MIHAI

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, sector 6, Bucureşti

34. „Teoria relativitatii restranse”

Elevi:  Glavă Maria, cls a X-a; Costache Cristina, cls a X-a,

Profesor coordonator:   Adriana-Costelia CUCU,

Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, sector 3, Bucureşti

35. „Matematica – studiu comparativ”

Elevi:  Balaban Cătălina Andreea, cls a XII-a

Profesor coordonator:   Victoria Mirică

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti.

36. „Modele matematice în arhitectură”

Elevi: Maxim Valentin Constantin,  cls a X-a, munteanu Andreea cls a X-a, Dumitrache Teodor, cls. aX-a

Profesor coordonator:   Lidia ANGELESCU

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti.

37. „Reprezentări ale infinitului în poezia modernă”

Elevi:  Mandoc Alexandra, cls a XI-a

Profesor coordonator:   Magdalena STAN

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti.

38. „Figuri geometrice în poezia modernă”

Elevi:  Cărăvan Elena, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   Magdalena STAN

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

39. „Reprezentări geometrice în poezia modernă”

Elevi:  Şerban Daniela, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   Magdalena STAN

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti.

40. „Eclipsele  de  lună  şi  de  soare”

Elevi:  Grasu Diana  Andreea, cls. a-IX-a

Profesor coordonator:   Alina ADAM

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

41. „Planeta  Saturn”

Elevi:  Marin Maria  Mihaela, cls. a-IX-a

Profesor coordonator:   Alina ADAM

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

42. „Problema culorilor”

Elevi:  Sandu Larisa Maria, cls.a XII-a

Profesor coordonator:   Brânduşa MUNTEANU

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

43. „Problema limbilor străine”

Elevi:  Pop Flavia Andreea, cls.aXII-a

Profesor coordonator:   Victoria MIRICĂ

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

44. „Problema triunghiului”

Elevi:  Anton Monica – Georgiana,  cls.aXII-a

Profesor coordonator:   Victoria MIRICĂ

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşt

45. „Calculul ariilor si volumelor corpurilor de rotatie.”

Elev:  NUŢESCU  Ciprian, cls.a XII-a

Profesor coordonator:   Victoria MIRICĂ

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

46. „Matematica şi astronomia.”

Elevi: MAREŞ Andreea Simona, cls.a XII-a, ŞTEFAN Iuliana Nicoleta, cls.aXII-a

Profesor coordonator:   Lidia ANGELESCU

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

47. „Mişcarea planetelor. Legile lui Keppler.”

Elevi: Matei Andreea- Roxana, cls.aXII-a, Ghindă Petruţa, cls. aXII-a, Pîrvu Alexandra- Gabriela, cls.a XII-a,

Profesor coordonator: Lidia ANGELESCU

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

48. „Diametrul aparent al soarelui si al lunii”

Elevi: Haralambie Roxana Gabriela, cls. aXII-a; Dobrin Vasile, cls. aXII-a

Profesor coordonator: Lidia ANGELESCU

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

49. ”Elemente  de statistică matematică: media şi dispersia, aplicaţii „

Elevi: Georgescu Alexandru, cls.a X-a, Popescu Mihai, cls.a X-a, Stanciu Mircea, cls.a X-a , Stanciu Mihai, cls.a X-a

Profesor coordonator: Gabriela CHIRCA

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

50. „2010, Anul International al Astronomiei plus 1”

Elevi: Bornaz Andrei, Vlăduţ Denisa , cls.a a XI-a

Profesor coordonator: Gabriela CHIRCA

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

51. „Probleme de Analiză Matematică după Viorel Gh. Vodă”

Elevi: Cătălin Camelia, Streche Mihaela, cls.a a XI-a

Profesor coordonator: Gabriela CHIRCA

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

52. “Identităţi deduse prin derivare sau integrare”

Elevi: Angelescu Dan – Mihai, cls.a XII-a; Anghelescu Sorin, cls.a XII-a;

Profesor coordonator: Daniela STOICA

Liceul Teoretic „C.A.Rosetti”, sector 2, Bucureşti

53. “Reprezentarea matriceala a dispozitivelor optice din domeniul luminii polarizate.”

Elevi: Moşoiu Daniel,  Ion Alexandru, Mitran Florin

Profesor coordonator: Emanuel DINESCU

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti

54. „Descrierea fenomenelor oscilatorii prin formalismul numerelor complexe.”

Elevi: Chelu Georgeana,  Catalin Camelia, Streche Mihaela

Profesor coordonator: Emanuel DINESCU

Colegiul Tehnic „Traian”, sector 2, Bucureşti


LUCRĂRI PLASTICE

realizate de elevii Cercului de creaţie „Muguraşii”,

Şcoala cu clasele I – VIII,  localitatea Timişeşti, judeţul  Neamţ

Coordonatori: înv. Violeta BLAGA şi prof. Mariana CHIRILĂ


1. Gavriloaia Magdalena, cls. a VII-a; Geometrie distractivă a cercului  în  Câmp cu flori

2. Olariu Ioana Cristina şi Sofica Adina Mădălina, cls. a VII-a;Geometrie distractivă:Într-o zi de primăvară…

3. Iacob Cosmina, cls. a VII-a; Geometrie distractivă a cercului:Chinezul şi chinezoaica

4. Cozma Oana Cristina, a VII-a; Geometrie distractivă a cercului:Balaurul mamă

5. Gavriloaia Magdalena şi Iacob Cosmina, cls. a VII-a; Geometrie distractivă a cercului:Păpuşica

6. Irimioaea Diana Elena, a VII-a; Geometrie distractivă a cerculuiMoş Crăciun

7. Sărmăşanu Alexandru, a III-a; Geometria în lumea lui Creangă –Ursul păcălit de vulpe

8. Leonte Cosmin Dumitru, a III-a; Geometria în lumea lui Creangă –Punguţa cu doi bani

9. Mercaş Andra Ştefana, a III-a; Geometria în lumea lui Creangă-Fata babei şi fata moşneagului

10. Giangu Georgiana,     a III-a; Geometria creativă a liniilor:Satul meu

11. Olariu Mădălina,   a III-a; Geometrie creativă a liniilor:Satul meu

12. Boncăcel Andreea, a III-a; Geometrie creativă a liniilor:Satul meu

13. Albu Iuliana, cls. a III-a; Geometrie creativă a liniilor:Satul meu”

14. Albu Iuliana, cls. a III-a; Geometrie creativă a liniilor:Satul meu

15. Sărmăşanu Alexandru, cls. a III-a; Geometrie creativă a figurilor geometrice: „ Satul meu drag

16. Albu Iuliana, cls. a III-a; Geometrie distractivă:Mişcare…

17. Boncăcel Andreeea, cls a III-a; Geometrie creativă a cercului:Balaurul pui

18. Prepeliag Laura , cls. a III-a; Geometrie creativă:Satul meu drag

19. Olariu Mădălina,  cls. a III-a; Geometrie distractivă:Mişcare…

20. Prepeleag Maria, cls. a III-a; Geometrie creativă:Satul meu drag

21. Mercaş Andra , cls. a III-a; Geometrie creativă:Satul meu drag

22. înv. Blaga Violeta; Geometrie creativă a cercului:Naşterea Domnului


SECŢIUNEA  ELEVI


Lucrări înscrise la Sesiunea Internaţională

de comunicări ştiinţifice

“Matematica de Ieri si de Azi”


1. „Rolul matematicii în studiul fenomenelor din natură”

Elevi:  Malita Ioana, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   prof. Viorica Bront

Grup Şcolar ”Ioan Bococi” Oradea, jud. Bihor

2. „Geometrie creativă” – creaţii plastice

Elevi:  Sărmăşanu Alexandru; Olariu Mădălina; Albu Iuliana Ecaterina; Leonte Cosmin Dumitru; Prepeliag Laura Florina; Prepeleag Maria Alexandra; Mercaş Andra Ştefana; Giangu Georgiana Maria, cls. a III-a

Profesor coordonator:   înv. Violeta BLAGA şi prof. Mariana CHIRILĂ

Cercul de Creaţie „Muguraşii”, Şcoala cu clasele I – VIII, Timişeşti, judeţul Neamţ

3. „Geometrie în lumea lui Creangă” – creaţii plastice

Elevi:  Sărmăşanu Alexandru; Leonte Cosmin Dumitru; Mercaş Andra Ştefana; Giangu Georgiana Maria; Boncăcel Andreea, cls. a III-a

Profesor coordonator:   înv. Violeta BLAGA şi prof. Mariana CHIRILĂ

Cercul de Creaţie „Muguraşii”, Şcoala cu clasele I – VIII, Timişeşti, judeţul Neamţ

4. „Geometrie distractivă” – creaţii plastice

Elevi:  Gavriloaia Maria Magdalena; Olariu Ioana Cristina; Cozma Oana Cristina; Sofica Adina Mădălina; Irimioaea Diana Elena, cls. a VII-a

Profesor coordonator:   înv. Violeta BLAGA şi prof. Mariana CHIRILĂ

Cercul de Creaţie „Muguraşii”, Şcoala cu clasele I – VIII, Timişeşti, judeţul Neamţ

5. „Calculul unor determinanţi. Dezvoltarea unor determinanţi cu ajutorul regulii lui Laplace”

Student  Mihuţ Claudia, anul I, Universitatea de Vest, Timişoara, judeţul Timiş

Profesor coordonator:   prof. Carmen Diana Maria ABRUDAN, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”, Arad, judeţul Arad.

6. „Aplicaţii practice ale derivatelor în probleme de extrem”

Elevi:  Gliga Mirel, cls. a XII-a; Bizu Raluca, cls. a XI-a

Profesor coordonator:   prof. Elena Morariu

Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ

7. „Patrulatere ortodiagonale”

Elevi:  Vatavu Cristina, cls. a VIII-a

Profesor coordonator:   prof. Adriana MARIS

Colegiul National „Coriolan Brediceanu”, Lugoj, judeţul Timiş

8. „Formula medianei şi aplicaţiile ei în rezolvarea unor probleme de geometrie”

Elevi:  Maris Horaţiu, cls. aVIII-a

Profesor coordonator:   prof. Ioan MICLEA

Şcoala de Arte Frumoase „Filaret Barbu”, Lugoj, judeţul Timiş

9. „Demonstraţii ale teoremei lui Pitagora”

Elevi:  Parascanu Bianca, cls. a VII-a

Profesor coordonator:   prof. Romeo SURDU

Şcoala de Arte şi Meserii, Pogana, judeţul Vaslui

10.  „Numere hexazecimale. tabla înmulţirii cu 9”

Elevi:  Sava Alexandra, cls. a V-a

Profesor coordonator:   prof. Romeo SURDU

Şcoala de Arte şi Meserii, Pogana, judeţul Vaslui

11.  „Sextantul”

Elevi:  Preda Georgian, cls. a X-a

Profesor coordonator:   prof. Georgiana GOGA

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa, judeţul Constanţa

12.  „Fractalii”

Elevi:  Păduraru Tatiana; Macovei Cezara, cls.a X-a

Profesor coordonator:   prof. Georgiana GOGA

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa, judeţul Constanţa

13.  „Matematica şi poezia”

Elevi:  Maroşan Florian; Riţ Alexandra; Farcaş Gabriel, cls. a VII-a

Profesor coordonator:   prof. Marilena CHIŞ

Şcoala cu cls.I – VIII, nr. 11, Sătmărel, judeţul Satu Mare

14.  „Matematica şi muzica”

Elevi:  Necşea Denisa; Nagy Norbert; Maxim Mădălina, cls. a VII-a

Profesor coordonator:   prof. Marilena CHIŞ

Şcoala cu cls.I – VIII, nr. 11, Sătmărel, judeţul Satu Mare

15.  „O mică istorie a fizicii”

Elevi:  Rusu Maria-Magdalena, cls. a VII-a

Profesor coordonator:   prof. Elena Humă

Liceul cu Program Sportiv, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ

16.  „Matematica între a ghici şi a socoti”

Elevi:  Pătulea Cristian, cls. a VII-a

Profesor coordonator:   Cristian DRAGOMIR

Şcoala cu clasele I – VIII, Lucieni, judeţul Dâmboviţa

17.  „Jocuri matematice”

Elevi:  Dan Aura Gabriela

Profesor coordonator:   Cristian DRAGOMIR

Şcoala cu clasele I – VIII, Lucieni, judeţul Dâmboviţa

18.  „Jocul matematic. aplicaţii interdisciplinare”

Elevi:  Băzăvan Elena Monica; Brănescu Lavinia Filofteia, cls. a VIII-a

Profesor coordonator:   Nicoleta BORCEA

Şcoala cu clasele I – VIII „Achim Popescu”, Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea

19.  „Istoria cifrelor”

Elevi:  Duţă Cristina, cls. a VIII-a

Profesor coordonator:   Iuliana TRAŞCĂ

Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Popescu”, Mărgineni-Slobozia, judeţul Olt

20.  „Despre Pitagora”

Elevi:  Troană Valentina, cls. a V-a

Profesor coordonator:   Iuliana TRAŞCĂ

Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Popescu”, Mărgineni-Slobozia, judeţul Olt

21.  „Euclid”

Elevi:  Radu Adina, cls. a VIII-a

Profesor coordonator:   Iuliana TRAŞCĂ

Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Popescu”, Mărgineni-Slobozia, judeţul Olt

22.  „Thales din Milet”

Elevi:  Duţă Livia, cls. a V-a

Profesor coordonator:   Iuliana TRAŞCĂ

Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Popescu”, Mărgineni-Slobozia, judeţul Olt

23.  „Matematica si Arta”

Elevi:  Câmpeanu Alexandru Cosmin, cls. a VIII-a

Profesor coordonator:   Cornelia SOFRONIE

Şcoala Nr. 1, Stefăneşti, judeţul Argeş

24.  „Numărul de aur”

Elevi:  Nenu Ioana Milena, cls. a VIII-a

Profesor coordonator:   Iuliana TRAŞCĂ

Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Popescu”, Mărgineni-Slobozia, judeţul Olt

25.  „Elemente de trigonometrie în mediul virtual”

Elevi:  Grecu Iulia-Alexandra, cls. a IX-a

Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri”, Galaţi, judeţul Galaţi

Profesor coordonator:   Gabriela GRECU

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, Galaţi, judeţul Galaţi

26.  „Despre numere”

Elevi:  Poenar Speranţa, cls. a VII-a

Profesor coordonator:   Simona Gabriela ZAU

Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, Oradea, judeţul Bihor

27.  „Teorema lui Sylvester”

Elevi:  Boit Patricia; Romanu Nicoleta, cls. a IX-a

Profesor coordonator:   Ileana Mihaela BITEA

Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”, Timişoara, judeţul Timiş

28.  „Teorema lui Ceva”

Elevi:  Mailat Diana; Onofrei Andreea, cls. a IX-a

Profesor coordonator:   Ileana Mihaela BITEA

Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”, Timişoara, judeţul Timiş

29.  „Teorema lui Menelaus”

Elevi:  Tidorescu Andreea; Mănescu Maria, cls. a IX-a

Profesor coordonator:   Ileana Mihaela BITEA

Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”, Timişoara, judeţul Timiş

30. „Curiozitati matematice”

Elevi:  Florea Călin, cls a VI-a

Profesor coordonator:   Ida Demeny

Scoala cu clasele I – VIII „ Ovidiu Hulea”, Aiud, judeţul Alba

31.  „Modelul matematic”

Elevi:  OPÎRLESCU Andreea Bianca Cosmina, cls. a VII-a

Profesor coordonator:   Liliana FARCAŞIU

Şcoala Generală  clasele I-VIII Sîntămăria Orlea, judeţul Hunedoara

32.  „Matematica se poate  învăţa cu plăcere”

Elevi:  FARCAŞIU Ioan Bogdan, cls. aVII-a

Profesor coordonator:   Liliana FARCAŞIU

Şcoala Generală  clasele I-VIII Sîntămăria Orlea, judeţul Hunedoara

33. “Cutiile lui …Dirichlet”

Elev BRĂNESCU Claudia, cls. a VII-a, Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 4, localitatea Feteşti, judeţul Ialomiţa.

Profesor coordonator:   Luciana OPREA

Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 4, localitatea Feteşti, judeţul Ialomiţa.

34. “De vorbă…despre coliniaritate”

Elev DÂMBOI Gabriel, cls. a VII-a, , Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 4, localitatea  Feteşti, judeţul Ialomiţa.

Profesor coordonator:   Luciana OPREA

Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 4, localitatea  Feteşti, judeţul Ialomiţa.

35. ,,Elemente de trigonometrie in mediul virtual”

Elev Grecu Iulia Alexandra, Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri”, Galaţi

Profesor îndrumător: Gabriela GRECU, Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, Galaţi

36. „Intersecţia matematicii cu arta”

Elevi: Raţă Marian, cls.a XII a; Atkari Tomasz, cls.a XII a

Profesor îndrumător: Livia MOCANU,

Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, localitatea Timişoara, judeţul Timiş

37. „Drumul deschis de matematică în arhitectură”

Elevi: Epure Vlad, cls. a X-a, Blidariu Patricia, cls. a X-a

Profesor îndrumător: Livia MOCANU,

Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, localitatea Timişoara, judeţul Timiş

38. „Vectorul de poziţie şi teorema lui Thales”

Elevi: Moldovan Laura, cls. aVII-a;  Jebelean Flavius, cls. aVII-a

Profesor îndrumător: Livia MOCANU,

Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, localitatea Timişoara, judeţul Timiş
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: